DJ Association

 

Съединието

Прави

Силата

 

Здравейте колеги, след съгласието на 27.01.2014 год. относно обединението на всички работещи в бранша от всички съществуващи до момента профсъюзи. Имам удоволствието от името на трите синдиката SPS DJ, Национална DJ Лига и АПДЛУМАД да поканя всички който желаят да присъстват на тържественото подписване на меморандума за разбирателство помежду ни. Да заповядат на 27.04.2014 год. в гр.Пловдив CLUB SECRETS folk & more. Точно преди началото на националния конкурс за DJ SPS 2014.

На предстоящото събитие ще бъде дадено и допълнително разяснение за всички който желаят да получат информация относно начина за кандидатстване в трите организации и предстоящите организационни въпроси относно по нататъчната съвместна дейност.

Ще дадем шанс на всички колеги, който до сега не са се присъединили към някое от сдруженията да го направят на място.

Ще се радваме да присъстват колкото се може повече колеги на паметно събитие.

Нека да бъдем единни и да докажем, че транскрипцията на СПС (Съединието Прави Силата), важи в пълна сила.

Сдружение „ЕС ПИ ЕС ДИДЖЕЙ” е юридическо лице с нестопанска цел  осъществяващо дейност в частна полза.

Сдружение „ЕС ПИ ЕС ДИДЖЕЙ”  юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на          Закона за  Юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Предметът на дейност на Сдружение „ЕС ПИ ЕС ДИДЖЕЙ” е защита  правата и интересите на диджеите в България, при регламентирани изисквания и  условия на дейност, с цел подпомагане на развитието им.

 

Основни цели на Сдружение „ЕС ПИ ЕС ДИДЖЕЙ” са:

1. Осигуряване на по-добра интеграция между диджеите в България и  представителите на бизнеса;

2. Осигуряване на възможности за допълнително обучение и обмяна на  опит;

3. Осигуряване защита на професионалните права и интереси на членовете  на Сдружението;

4. Насърчаване и разширяване на диалога между диджеите в България и  българските институции, инвеститори, неправителствени организации,  обществеността;

5. Изграждане на ефективни работещи взаимоотношения с организации,  сдружения, в това число и международни, с подобен предмет на дейност  и/или предмет на дейност, свързан с предмета на дейност на  Сдружението;

6. Да подпомогне осигуряването на добра комуникация, конкурентно  заплащане, възможности за развитие, здравословни и безопасни условия  на труд на своите членове;

7. Създаване на единна Национална браншова структура на професионални  диджей, отговорна за лицензиране и категоризиране на диджеите;

8.  Да осигури предлагане на качествени услуги при регламентиране  възнаграждението в зависимост от категоризацията на диджея.